Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.com.pl

Obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014r.

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firm kurierskich Schenker, DHL, Kolporter, UPS i Poczta Polska.

2. PHU "RATUR", właściciel E-kominki - Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, za pobraniem.. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.

6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien uiścić należną opłatę kurierowi, a następnie sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem PHU "RATUR", właścicielem E-kominki Ratur tel.: 502 262 593 lub + 48 48 363 55 79. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego E-kominki Ratur  obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015r.

V. Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.kominki.ratur.com.pl, i www.wkladykominkowe24.com.pl  służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, pieców wolnostojących, biokominków, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp. – za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie Internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej.

3. Do zakupu w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym, zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Złotych Polskich ( na życzenie Klienta cena może być podana w walucie EURO poprzez kliknięcie na stronie głównej w lewym górnym rogu strony www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24com.pl i następuje automatyczne  przeliczenie wartości Produktu w walucie EURO ) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia , a także o kosztach dostawy (  w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym  zgodnie z pkt.V Regulaminu.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

8.Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

9. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

10. Wysyłając do Sklepu Internetowego E-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że   zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

13. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

14 . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

16. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

17. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

18. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

19.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłania Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego E-kominki Ratur.

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.

 

 

 


Czas realizacji - Kominki.Ratur.com.pl

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego kominki.ratur.com.pl

Obowiązuje do dnia 24 grudnia 2014r.

IV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie firm kurierskich Schenker, DHL, Kolporter, UPS i Poczta Polska.

2. PHU "RATUR", właściciel E-kominki - Ratur zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie

3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a) sprawdzeniu przez PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur kompletności wysłanych danych,

b) skontaktowaniu się telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

4. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

5. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, za pobraniem.. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/ rachunku.

6. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien uiścić należną opłatę kurierowi, a następnie sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli PHU "RATUR", właściciela E-kominki Ratur telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem PHU "RATUR", właścicielem E-kominki Ratur tel.: 502 262 593 lub + 48 48 363 55 79. Uszkodzenia zgłaszane przez zamawiającego po przyjęciu paczki nie będą uwzględniane.

Wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego E-kominki Ratur  obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015r.

V. Warunki i procedura zawierania umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy E-kominki Ratur, funkcjonujący pod adresem www.kominki.ratur.com.pl, i www.wkladykominkowe24.com.pl  służy do dokonywania zakupów produktów zaliczanych do artykułów budowlanych i wykończeniowych, instalacyjnych CO, wkładów kominkowych, pieców wolnostojących, biokominków, a dodatkowo produktów zaliczanych do artykułów spożywczych itp. – za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie Internetowym E-kominki Ratur można kupić wyłącznie oryginalne produkty producentów wyżej wymienionych branż.

2. Oferta sklepu internetowego E-kominki Ratur obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Państw Unii Europejskiej.

3. Do zakupu w sklepie internetowym E-kominki Ratur upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym, zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Złotych Polskich ( na życzenie Klienta cena może być podana w walucie EURO poprzez kliknięcie na stronie głównej w lewym górnym rogu strony www.kominki.ratur.com.pl oraz www.wkladykominkowe24com.pl i następuje automatyczne  przeliczenie wartości Produktu w walucie EURO ) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia , a także o kosztach dostawy (  w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także wyrażenia przez Klienta woli związania się z umową sprzedaży.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym  zgodnie z pkt.V Regulaminu.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień oraz formularza z danymi osobowymi, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży, a także z poprawnym, prawidłowo wypełnionymi danymi teleadresowymi, tj. istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

8.Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

9. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia (oferty Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży) jest potwierdzane przez firmę PHU "RATUR" drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

10. Wysyłając do Sklepu Internetowego E-kominki Ratur zamówienie, Zamawiający oświadcza, że   zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mają umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży E-kominki Ratur jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. PHU "RATUR" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

13. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

14 . Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

15. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i ilością zamówionych produktów, i to tylko do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem PHU "RATUR".

16. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach E-kominki Ratur zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu.

17. PHU "RATUR", właściciel E-kominki Ratur, wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

18. PHU "RATUR", właściciel sklepu E-kominki Ratur nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

19.PHU "RATUR ", właściciel sklepu E-kominki Ratur prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

20. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłania Klientowi stosownej wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego E-kominki Ratur.

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „RATUR”

w Radomiu - właściciel sklepu internetowego pn.

E-kominki Ratur.