DREWNO TO ODNAWIALNE PALIWO STAŁE

Drewno to polskie OZE, tj. odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej, w przeciwieństwie do węgla i gazu, które należą do grupy nieodnawialnych paliw kopalnych. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesienia w Polsce, a wręcz przeciwnie może i powinna stymulować rozwój gospodarki poprzez zalesienie wielkich powierzchni niezagospodarowanych gruntów.

DREWNO TO PALIWO EKOLOGICZNE

Drewno jest ekologiczne na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Drzewa produkują tlen; obniżają temperaturę otoczenia; oczyszczają z pyłów i nawilżają powietrze; neutralizują substancje szkodliwe; zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Paliwa drzewne są głównie produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w meblarstwie czy konstrukcjach drewnianych. To drewno pozaklasowe przerabiane na zrębki, pellet czy drewno kawałkowe. Dodatkowo, gdy jest wykorzystywane lokalnie, przekłada się to na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu. W procesie spalania drewna powstaje tyle samo dwutlenku węgla, ile drewno zdołało wchłonąć z powietrza podczas swojego wzrostu. Zerowy bilans emisji CO2 oznacza, ze spalanie drewna nie większa efektu cieplarnianego. Popiół powstały w wyniku spalania drewna jest naturalnym nawozem, który można wykorzysta ć do użyźnienia ziemi w ogrodzie.

DREWNO TO PALIWO NEUTRALNE POD WZGLĘDEM EMISJI CO2

Głównym celem strategii UE o nazwie Green Deal jest osiągniecie stanu neutralności klimatycznej, czyli zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Konsekwencją tego programu będzie stopniowe eliminowanie paliw kopalnych (węgla i gazu) oraz dalsze promowanie i zwiększanie zużycia biomasy drzewnej oraz innych odnawialnych źródeł energii.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA GRZEWCZE NA DREWNO SĄ EKOLOGICZNE (EKOLOGICZNE WKŁADY KOMINKOWE - ZOBACZ)

Na terenie całej UE od 01 stycznia 2022r. zaczną obowiązywać rygorystyczne normy dla urządzeń grzewczych. Polscy producenci komików będąc w ścisłej czołówce w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych do ogrzewania drewnem dostosowali ofertę do tych norm dużo wcześniej. Eksport urządzeń na rynek niemiecki od 5 lat wymaga spełnienia norm BlmSchV Stufe 2. Podobne normy obowiązują także w Szwajcarii czy Austrii.

KOMINEK NA DREWNO TO BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE TWOJEJ RODZINY

Kominek to nie tylko źródło szybkiego ciepła czy sposób na odreagowanie stresów dnia codziennego. To urządzenie na drewno, które nie potrzebuje energii elektrycznej do właściwej pracy i dlatego jest niezastąpiony w przypadku awarii sieci ciepłowniczej lub gazowej, przerw w dostawie prądu, czy też kryzysu gospodarczego.Drewno z polskich lasów jest powszechnie dostępne i niedrogie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy będę mógł palić w moim kominku po 01 stycznia 2022r. ?

Tak*, jeśli urządzenie grzewcze spełnia normy Ecodesign (Ekoprojektu - zbór norm unijnych - Rozporządzenie Komisji UE 2015/1185), które zaczną obowiązywać we wszystkich krajach UE począwszy od 01 stycznia 2022r. W przypadku zainstalowanych wcześniej urządzeń nie spełniających norm Ecodesing, koniecznie będzie ich dostosowanie, np. przez zmontowanie elektrofiltru, bądź wymiana wkładu kominkowego/pieca na nowy, w terminie wyznaczonym przez lokalne władze.

* za wyjątkiem Krakowa

CZY PALENIE W KOMINKU SZKODZI LIDZIOM I ŚRODOWISKU ?

To fakt, że kominek emituje gazy i pyły, ale w ilościach niemających istotnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie zdrowie człowieka. Mówimy oczywiście o urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu. Drewno należy do odnawialnych źródeł energii (OZE) o neutralnym bilansie emisji CO2. W związku z tym, mimo że kominek nie może być podstawowym źródłem energii w domu, to jednak każde jego użycie zmniejsza ilość energii pochodzącej z paliw kopalnych, a to przyczynia się do ochrony klimatu. Polska polityka leśna jest zbilansowana i nadal posiadamy wielkie powierzchnie niezagospodarowanych gruntów, które z powodzeniem mogą zostać zalesione. A las to czyste powietrze, mniejsze ryzyko powodzi i erozjo ziemi, itp. Nie bez przyczyny w Anglii, Danii, Holandii, Francji, Niemczech czy Austrii na promowanie palenia drewnem wydawane są miliony EURO, co roku    wzrasta tam zużycie drewna opałowego, a rządy tych państw dotują zakup urządzeń grzewczych na drewno i biomasę drzewną.

CZY KOMINEK EMITUJE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH JEST ZAMONTOWANY ?

Prawidłowo zainstalowany i eksploatowany kominek nie jest źródłem jakichkolwiek zanieczyszczeń w domu. Jeśli do pomieszczenia wydobywa się dym, to jest wynik nieprawidłowego montażu urządzenia lub błędów w sposobie eksploatacji.

JAK EKOLOGICZNIE PALIĆ W KOMINKU NA DREWNO ?

Ważne jest, aby używać sezonowanego, suchego drewna drzew liściastych (o wilgotności poniżej 20%), pamiętać o jego właściwym ułożeniu w palenisku oraz prawidłowym rozpaleniu. Drewno powinno być spalane "współprądowo", co oznacza , że w kominku palimy metodą "od góry". To przekłada się nie tylko na tzw. "dopalanie" substancji lotnych, ale też na większą produkcję ciepła. Jak to zrobić ? W palenisku układamy najpierw 2 - 3 grube polana, następnie na krzyż 2 - 3 nieco cieńsze oraz kolejno na krzyż 2- 3 jeszcze cieńsze szczapy, pozostawiając  pomiędzy nimi niewielkie przerwy. Na górze stosu umieszczamy drobne drzazgi i podpałką przeznaczoną do kominków. Nie używamy w tym celu gazet i tektury. Korzyści ? Dym z dosuszanego z wilgoci resztkowej drewna przechodzi przez płomień i ulega dopaleniu. Efekt ? Z komina początkowo ulatuje delikatny biały dym, który po chwili przestaje być widoczny. Przy właściwym spalaniu drewna we współczesnych paleniskach z wysoką sprawnością powstają znikome ilości pyłów i innych substancji szkodliwych.

Prawidłowo wykonany i użytkowany kominek to gwarancja nisko emisyjnego spalania drewna.


Drewno -pozytywna energia- Ekoprojekt - Kominki.Ratur.com.pl

DREWNO TO ODNAWIALNE PALIWO STAŁE

Drewno to polskie OZE, tj. odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej, w przeciwieństwie do węgla i gazu, które należą do grupy nieodnawialnych paliw kopalnych. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesienia w Polsce, a wręcz przeciwnie może i powinna stymulować rozwój gospodarki poprzez zalesienie wielkich powierzchni niezagospodarowanych gruntów.

DREWNO TO PALIWO EKOLOGICZNE

Drewno jest ekologiczne na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Drzewa produkują tlen; obniżają temperaturę otoczenia; oczyszczają z pyłów i nawilżają powietrze; neutralizują substancje szkodliwe; zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Paliwa drzewne są głównie produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w meblarstwie czy konstrukcjach drewnianych. To drewno pozaklasowe przerabiane na zrębki, pellet czy drewno kawałkowe. Dodatkowo, gdy jest wykorzystywane lokalnie, przekłada się to na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu. W procesie spalania drewna powstaje tyle samo dwutlenku węgla, ile drewno zdołało wchłonąć z powietrza podczas swojego wzrostu. Zerowy bilans emisji CO2 oznacza, ze spalanie drewna nie większa efektu cieplarnianego. Popiół powstały w wyniku spalania drewna jest naturalnym nawozem, który można wykorzysta ć do użyźnienia ziemi w ogrodzie.

DREWNO TO PALIWO NEUTRALNE POD WZGLĘDEM EMISJI CO2

Głównym celem strategii UE o nazwie Green Deal jest osiągniecie stanu neutralności klimatycznej, czyli zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Konsekwencją tego programu będzie stopniowe eliminowanie paliw kopalnych (węgla i gazu) oraz dalsze promowanie i zwiększanie zużycia biomasy drzewnej oraz innych odnawialnych źródeł energii.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA GRZEWCZE NA DREWNO SĄ EKOLOGICZNE (EKOLOGICZNE WKŁADY KOMINKOWE - ZOBACZ)

Na terenie całej UE od 01 stycznia 2022r. zaczną obowiązywać rygorystyczne normy dla urządzeń grzewczych. Polscy producenci komików będąc w ścisłej czołówce w produkcji nowoczesnych urządzeń grzewczych do ogrzewania drewnem dostosowali ofertę do tych norm dużo wcześniej. Eksport urządzeń na rynek niemiecki od 5 lat wymaga spełnienia norm BlmSchV Stufe 2. Podobne normy obowiązują także w Szwajcarii czy Austrii.

KOMINEK NA DREWNO TO BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE TWOJEJ RODZINY

Kominek to nie tylko źródło szybkiego ciepła czy sposób na odreagowanie stresów dnia codziennego. To urządzenie na drewno, które nie potrzebuje energii elektrycznej do właściwej pracy i dlatego jest niezastąpiony w przypadku awarii sieci ciepłowniczej lub gazowej, przerw w dostawie prądu, czy też kryzysu gospodarczego.Drewno z polskich lasów jest powszechnie dostępne i niedrogie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy będę mógł palić w moim kominku po 01 stycznia 2022r. ?

Tak*, jeśli urządzenie grzewcze spełnia normy Ecodesign (Ekoprojektu - zbór norm unijnych - Rozporządzenie Komisji UE 2015/1185), które zaczną obowiązywać we wszystkich krajach UE począwszy od 01 stycznia 2022r. W przypadku zainstalowanych wcześniej urządzeń nie spełniających norm Ecodesing, koniecznie będzie ich dostosowanie, np. przez zmontowanie elektrofiltru, bądź wymiana wkładu kominkowego/pieca na nowy, w terminie wyznaczonym przez lokalne władze.

* za wyjątkiem Krakowa

CZY PALENIE W KOMINKU SZKODZI LIDZIOM I ŚRODOWISKU ?

To fakt, że kominek emituje gazy i pyły, ale w ilościach niemających istotnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie zdrowie człowieka. Mówimy oczywiście o urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu. Drewno należy do odnawialnych źródeł energii (OZE) o neutralnym bilansie emisji CO2. W związku z tym, mimo że kominek nie może być podstawowym źródłem energii w domu, to jednak każde jego użycie zmniejsza ilość energii pochodzącej z paliw kopalnych, a to przyczynia się do ochrony klimatu. Polska polityka leśna jest zbilansowana i nadal posiadamy wielkie powierzchnie niezagospodarowanych gruntów, które z powodzeniem mogą zostać zalesione. A las to czyste powietrze, mniejsze ryzyko powodzi i erozjo ziemi, itp. Nie bez przyczyny w Anglii, Danii, Holandii, Francji, Niemczech czy Austrii na promowanie palenia drewnem wydawane są miliony EURO, co roku    wzrasta tam zużycie drewna opałowego, a rządy tych państw dotują zakup urządzeń grzewczych na drewno i biomasę drzewną.

CZY KOMINEK EMITUJE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE DO POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH JEST ZAMONTOWANY ?

Prawidłowo zainstalowany i eksploatowany kominek nie jest źródłem jakichkolwiek zanieczyszczeń w domu. Jeśli do pomieszczenia wydobywa się dym, to jest wynik nieprawidłowego montażu urządzenia lub błędów w sposobie eksploatacji.

JAK EKOLOGICZNIE PALIĆ W KOMINKU NA DREWNO ?

Ważne jest, aby używać sezonowanego, suchego drewna drzew liściastych (o wilgotności poniżej 20%), pamiętać o jego właściwym ułożeniu w palenisku oraz prawidłowym rozpaleniu. Drewno powinno być spalane "współprądowo", co oznacza , że w kominku palimy metodą "od góry". To przekłada się nie tylko na tzw. "dopalanie" substancji lotnych, ale też na większą produkcję ciepła. Jak to zrobić ? W palenisku układamy najpierw 2 - 3 grube polana, następnie na krzyż 2 - 3 nieco cieńsze oraz kolejno na krzyż 2- 3 jeszcze cieńsze szczapy, pozostawiając  pomiędzy nimi niewielkie przerwy. Na górze stosu umieszczamy drobne drzazgi i podpałką przeznaczoną do kominków. Nie używamy w tym celu gazet i tektury. Korzyści ? Dym z dosuszanego z wilgoci resztkowej drewna przechodzi przez płomień i ulega dopaleniu. Efekt ? Z komina początkowo ulatuje delikatny biały dym, który po chwili przestaje być widoczny. Przy właściwym spalaniu drewna we współczesnych paleniskach z wysoką sprawnością powstają znikome ilości pyłów i innych substancji szkodliwych.

Prawidłowo wykonany i użytkowany kominek to gwarancja nisko emisyjnego spalania drewna.