Dane konsumenta:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Dane Sprzedawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR"

Sklep internetowy"E-kominki Ratur"

ul. Żeromskiego 105a lok. nr 2, skr. poczt. nr 302

26-608 Radom 10

 

 

OŚWIADCZENIE  ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA

ODLEGŁOŚĆ

 

Ja /My ( * ) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Data zamówienia:

 

 

Data odbioru towaru:

 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa / nazwisko konsumenta (-ów ):

 

 

Adres konsumenta ( - ów ):

 

 

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie /nas ( * ) kosztami dostawy towaru do konsumenta (- ów ) na niniejszy numer rachunku bankowego lub inny sposób (*):

 

Podpis konsumenta (- ów ) ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

 

Miejscowość, data:

 

 

( * ) – Niepotrzebne skreślić

Formularz -  do drukowania


Formularz odstąpienia - Kominki.Ratur.com.pl

Dane konsumenta:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Dane Sprzedawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RATUR"

Sklep internetowy"E-kominki Ratur"

ul. Żeromskiego 105a lok. nr 2, skr. poczt. nr 302

26-608 Radom 10

 

 

OŚWIADCZENIE  ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA

ODLEGŁOŚĆ

 

Ja /My ( * ) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Data zamówienia:

 

 

Data odbioru towaru:

 

 

Imię i Nazwisko / Nazwa / nazwisko konsumenta (-ów ):

 

 

Adres konsumenta ( - ów ):

 

 

 

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie /nas ( * ) kosztami dostawy towaru do konsumenta (- ów ) na niniejszy numer rachunku bankowego lub inny sposób (*):

 

Podpis konsumenta (- ów ) ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej )

 

Miejscowość, data:

 

 

( * ) – Niepotrzebne skreślić

Formularz -  do drukowania