Kominki ekologiczne - zgodne z normami Unii Europejskiej

Kategoria: Aktualności w:

Polskie kominki zgodne z normami unijnymi

Wyśrubowane przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie w 2022 r. Jednak już teraz na rynku są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach prawa. Według dyrektywy unijnej, zwanej potocznie ekoprojektem (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE), urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Ekoprojekt odnosi się nie tylko do pieców, czy pomp cieplnych, ale też do „ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których zalicza się nawet domowe kominki będące dodatkowym źródłem ciepła.

Polskie prawo też się zmienia

• Od 1 lipca tego roku zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości, m.in. mułów i drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu,

• W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń (kominki) również zastosowany został okres przejściowy – wymagania dla nowo instalowanych ogrzewaczy pomieszczeń wejdą w życie 1 lipca 2017 roku,

• Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku.

Im wcześniej, tym lepiej

Klienci, którzy zdecydują się więc na zakup kominka (nawet, jeśli miałby on być jedynie dodatkowym źródłem ciepła) muszą więc mieć pewność, że spełnia on unijne i lokalne normy. Produkt ten ma służyć latami, warto więc już teraz zwrócić uwagę na jego parametry, by w niedalekiej przyszłości uniknąć kosztownej wymiany urządzenia.

– Wybór ekologicznego urządzenia nie jest skomplikowany. Kominków opalanych drewnem już od dawna dotyczą międzynarodowe normy PN-EN 13229 oraz PN-EN 13240, które określają wymagania materiałowe i sprawnościowe oraz narzucają producentom restrykcyjny sposób budowy i testowania wkładów kominkowych oraz badania emisji zanieczyszczeń – mówi Bartosz Piechnik, kierownik działu badawczo-rozwojowego  firmy Kratki.pl – W Polsce wkłady kominkowe są badane i testowane przez Instytut Energetyki. Dopiero wtedy dopuszczane są do sprzedaży – dodaje ekspert.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (Kominki)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej.
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA określona w rozporządzeniu komisji TO NIE TO SAMO CO SPRAWNOŚĆ CIEPLNA.
Bazuje na niej, ale w rozporządzeniu jest określony wzór jak ją wyliczać.

Urządzenia wprowadzane do obrotu i do użytkowania

Kominki, piece, kuchenki wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

• sezonowa efektywność energetyczna – nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje cząstek stałych (PM) – nie mogą przekraczać 40 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m3 dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje organicznych związków gazowych (OGC) – nie mogą przekraczać 120 mgC/m3dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet,

• emisje tlenku węgla (CO) – nie mogą przekraczać 1500 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie mogą przekraczać 2000 mg/m3 dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje tlenków azotu (NOx) – nie mogą przekraczać 300 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania.

Lista wzorowych kominków

– Nowe wkłady kominkowe już od lat spełniają wyśrubowane normy na poziomie 80 proc. sprawności oraz na poziomie mniejszym niż 0,1 proc. emisji CO podczas procesu spalania. W naszej ofercie normy te spełnia wiele modeli wkładów kominkowych – zapewnia ekspert Kratki.pl.
Klienci, dla których ważne jest dobro środowiska naturalnego i czyste powietrze, mogą wybrać jeden spośród modeli producenta Kratki.pl. Wkłady kominkowe takie jak m.in. Nadia 13, Nadia 14, Nadia 14 BS, Zibi, Blanka 14, Blanka 12, Franek 12, Koza AB, Koza K5, MBM, MBZ, MBO i MBA to ekologiczne, efektywne i spełniające najwyższe normy produkty o zróżnicowanym designie, które sprawdzą się w każdym nowoczesnym wnętrzu. Żadne z tych urządzeń nie przekracza 80 procent sezonowej efektywności grzewczej (maksymalny ułamek to 72 procent), nie produkuje więcej niż 40 mg/Nm3 pyłów, a poziom emisji gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) wynosi maksymalnie 69 mg/Nm3. Równie pozytywne dane dotyczą emisji tlenku węgla (maks. 1208 mg/Nm3) i tlenków azotu (maks. 133 mg/Nm3). To znacznie mniej, niż oczekują samorządowcy z Małopolski i europejscy urzędnicy.

Nie rób dymu - raport 2020.09 - zapraszamy do lektury

Źródło: Kratki.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Kominki ekologiczne - zgodne z normami Unii Europejskiej - Kominki Ratur

Kominki ekologiczne - zgodne z normami Unii Europejskiej

Kategoria: Aktualności w:

Polskie kominki zgodne z normami unijnymi

Wyśrubowane przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie w 2022 r. Jednak już teraz na rynku są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego ma odzwierciedlenie w coraz bardziej restrykcyjnych przepisach prawa. Według dyrektywy unijnej, zwanej potocznie ekoprojektem (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE), urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny spełniać szczegółowe normy – chodzi m. in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Ekoprojekt odnosi się nie tylko do pieców, czy pomp cieplnych, ale też do „ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których zalicza się nawet domowe kominki będące dodatkowym źródłem ciepła.

Polskie prawo też się zmienia

• Od 1 lipca tego roku zabronione będzie korzystanie z paliw niskiej jakości, m.in. mułów i drewna o wilgotności powyżej 20 proc. Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu,

• W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń (kominki) również zastosowany został okres przejściowy – wymagania dla nowo instalowanych ogrzewaczy pomieszczeń wejdą w życie 1 lipca 2017 roku,

• Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku.

Im wcześniej, tym lepiej

Klienci, którzy zdecydują się więc na zakup kominka (nawet, jeśli miałby on być jedynie dodatkowym źródłem ciepła) muszą więc mieć pewność, że spełnia on unijne i lokalne normy. Produkt ten ma służyć latami, warto więc już teraz zwrócić uwagę na jego parametry, by w niedalekiej przyszłości uniknąć kosztownej wymiany urządzenia.

– Wybór ekologicznego urządzenia nie jest skomplikowany. Kominków opalanych drewnem już od dawna dotyczą międzynarodowe normy PN-EN 13229 oraz PN-EN 13240, które określają wymagania materiałowe i sprawnościowe oraz narzucają producentom restrykcyjny sposób budowy i testowania wkładów kominkowych oraz badania emisji zanieczyszczeń – mówi Bartosz Piechnik, kierownik działu badawczo-rozwojowego  firmy Kratki.pl – W Polsce wkłady kominkowe są badane i testowane przez Instytut Energetyki. Dopiero wtedy dopuszczane są do sprzedaży – dodaje ekspert.

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (Kominki)

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej.
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA określona w rozporządzeniu komisji TO NIE TO SAMO CO SPRAWNOŚĆ CIEPLNA.
Bazuje na niej, ale w rozporządzeniu jest określony wzór jak ją wyliczać.

Urządzenia wprowadzane do obrotu i do użytkowania

Kominki, piece, kuchenki wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

• sezonowa efektywność energetyczna – nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje cząstek stałych (PM) – nie mogą przekraczać 40 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m3 dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje organicznych związków gazowych (OGC) – nie mogą przekraczać 120 mgC/m3dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet,

• emisje tlenku węgla (CO) – nie mogą przekraczać 1500 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie mogą przekraczać 2000 mg/m3 dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania,

• emisje tlenków azotu (NOx) – nie mogą przekraczać 300 mg/m3 dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania.

Lista wzorowych kominków

– Nowe wkłady kominkowe już od lat spełniają wyśrubowane normy na poziomie 80 proc. sprawności oraz na poziomie mniejszym niż 0,1 proc. emisji CO podczas procesu spalania. W naszej ofercie normy te spełnia wiele modeli wkładów kominkowych – zapewnia ekspert Kratki.pl.
Klienci, dla których ważne jest dobro środowiska naturalnego i czyste powietrze, mogą wybrać jeden spośród modeli producenta Kratki.pl. Wkłady kominkowe takie jak m.in. Nadia 13, Nadia 14, Nadia 14 BS, Zibi, Blanka 14, Blanka 12, Franek 12, Koza AB, Koza K5, MBM, MBZ, MBO i MBA to ekologiczne, efektywne i spełniające najwyższe normy produkty o zróżnicowanym designie, które sprawdzą się w każdym nowoczesnym wnętrzu. Żadne z tych urządzeń nie przekracza 80 procent sezonowej efektywności grzewczej (maksymalny ułamek to 72 procent), nie produkuje więcej niż 40 mg/Nm3 pyłów, a poziom emisji gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC) wynosi maksymalnie 69 mg/Nm3. Równie pozytywne dane dotyczą emisji tlenku węgla (maks. 1208 mg/Nm3) i tlenków azotu (maks. 133 mg/Nm3). To znacznie mniej, niż oczekują samorządowcy z Małopolski i europejscy urzędnicy.

Nie rób dymu - raport 2020.09 - zapraszamy do lektury

Źródło: Kratki.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz